OsteSymposium 9.-11. mars 2020

Norsk Gardsost arrangerer sammen med Skåppå kunnskapspark et ostesymposium som går over 3 dager på Thorbjørnrud Hotell. Ostesymposiet blir en fin kombinasjon av kurs, konferanse, prosjektverksted og omvisning på Øvre Kjekshus med sauemelksproduksjon. Og den 11. mars avholder vi Årsmøte i Norsk Gardsost.

Med Ostesymposiet ønsker vi å skape et faglig fellesskap hvor ystere, forhandlere, teknologer og forskere møtes for utveksling av idéer og kunnskap, og sammen komme frem til problemstillinger ysteribransjen trenger mer kunnskap om. Vi vil også fokusere på hvilke utdanningsbehov det er i næringen.

Detaljert program for symposiet
Kortversjon av program og påmelding til symposiet. Booking av hotellrom booking@thorbjornrudhotell.no

Mandag
10.00-15.30 HACCP-kurs For deltakarar med litt erfaring og bakgrunnskunnskap tilsvarande modulkurs. Kort presentasjon av Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling (NRL) og støttedokument som kan brukast. Mesteparten av kurstida brukar vi på tilpassing av fareanalyse og prøvetakingsplan v/ Ragnhild Nordbø. Avgrensa tal plassar.
10.00-15.30 Steikeost(halloumi) og mozzarella-kurs Kurs for erfarne ystarar. Dette er ostar kor ein treng erfaring og handlag for å meistre, derfor har vi fått tak i kurshaldarar som har lang erfaring med handverket. Anna Kälvbran frå Sverige skal demonstrere ystinga av Steikeost, Mens Salvatore Scocozza, som til dagleg ystar på Thorbjørnrud ysteri, vil vise Mozzarellahandverket. Teorien vil bli formidla av Lise Brunborg, som har master i matvitenskap frå NMBU og til dagleg driv Stavanger ysteri. Avgrensa tal plassar. Er du i tvil om du har erfaring nok til å delta på kurset, send epost til post@norskgardsost.no
12.30-13.30 Lunsj for deltagerne på HACCP-kurs og ystekurs
15.30 Registrering og kaffe, innlevering av ost
16.00-16.30 Åpning av OsteSymposium2020. Velkommen til Thorbjørnrud og omvisning v/ Olav Lie- Nilsen
16.40-17.30 How Neal’s Yard Dairy see the future of the artisan cheese industry and how we are working toward creating the consumer base to sustain that interpretation (foredraget blir holdt på engelsk), med Jenn Kast, NEAL'S YARD DAIRY, England.
17.40-18.30 Parallelle sesjoner - praktiske verkstader (går parallelt, du må velge mellom disse) :
  • Presentasjon og dekking av ostebord v/ Yngve Tingstad
  • Oppdeling og innpakking av ost
  • Ostemangfold, bildeframvisning til inspirasjon. Smaksprøver av norske og utenlandske oster. Fokus på upasteuriserte tradisjonsoster v/ Pascale Baudonnel

1900 Aperitif med ost og sider ved Jan Peter Aursnes, Osteperler
19.30 Middag

Tirsdag
9.00-9.40 Markedsstrategi, internasjonale markeder og det å pleie nettverket sitt, med Thomas Berglund, Almnäs Bruk , Sverige
9.40-10.10 Emballasje –kommunikasjon, markedsføring v/Svein Erik Backlund frå grossisten Oluf Lorentzen. Han vil fortelje oss om Design - kva gjev merksemd hjå kunden? Kor mykje informasjon skal stå på emballasjen av tekst og oblat for merkeordningar? Kva skal vi passe på når osten skal ligge ferdigpakka og tale for seg sjølv i kjøledisken, kva omsyn skal vi ta når osten skal pakkast i butikk og ligge i ferskvaredisken? Og kor i butikken bør osten ligge - kva gjev best sal?
10.10-10.30 Pause
10.30-11.10 Emballasje – tekniske utfordringer v/ Hanne Larsen, Nofima
11.10-12.00 Muggsopp i produksjonslokaler  v/ Cathrine Finne Kure frå Nofima. Astrid Aasen og Jørn Hafslund deler av egne erfaringer
12.00-12.30 Markedssituasjon, strategi/trend for norsk ost TINE/OsteCompagniet ved Kay Nilsen og Katharina Sandberg
12.30 Lunsj
13.30 Innledning til arbeidsverksted/workshop, hvor vi får forklart hvordan sesjonen skal foregå, v/ Ingvild Johanne Aarhus, Skåppå
13.45-17.30 Prosjektverksted og erfaringsutveksling hvor vi deler oss i 4 grupper, hvitost, mykost, brunost og rømme/smør/magerost. Disse rullerer rundt på stasjonene:  
1) Teknologi/Prosessforbedring: Forbedringer i håndverk og prosess for å skape tryggere, bedre og mer stabile produkter. Erfaringsutveksling, ta gjerne med eksempel på produkter som du ikke er helt fornøyd med, som burde blitt bedre, få innspill fra andre ystere og eksperter, og utfordre ekspertene på å forbedre teknologien.

2) Utstyr: Presentasjon av tekniske/utstyrsmessige løsninger. Erfaringsutveksling: ta gjerne med bilder av "Petter Smartutstyr " du har utvikla, hva fungerer og hva fungerer ikke. Utfordre ekspertene på å utvikle og finne fram til utstyr som kan løse problema du har i din produksjon.

3) Emballasje: Erfaringsutveksling med emballasje til ulike typer ost. Ta gjerne med eksempel på ost i emballasje som ikke fungerer optimalt. Få tips til bedre valg av emballasje. Utfordre ekspertene på å finne fram til emballasje som passer til din ost.

4) Utdanning: Hvilke utdanningsbehov har vi i næringa. Hva trenger vi av etterutdanning for oss som driver ysterier? Hvilken kompetanse bør en vi skal ansette i bedrifta ha? Hvilken ekspertise har vi bruk for, trenger vi flere som kan jobbe med veiledning?

Vi setter av en time inkl pause for hver gruppe på hver stasjon i prosjektverkstedet. Skåppå kunnskapspark vil jobbe videre sammen med ekspertene i etterkant, for å finne ut om det er noen av problemstillingane som er verdt å sette i gang større forskingsprosjekt på. Så her gjelder det å møte godt forberedt viss du har temaer du synes det skulle vært jobba grundig med!

Parallelt vil det være et markedsverksted hvor en kan få tilbakemelding på markedspotesiale for ost en har med seg, enten en nyutvikla ost, eller ost som du har produsert lenge og selv er godt fornøyd med, men som ikke selger som forventa, Jan Peter Aursnes fra Osteperler og Svein Erik Backlund fra Oluf Lorentzen vurderer ostene.
17.30-17.45 Felles oppsummering av prosjektverksted og veien videre ved Ingvild Johanne Aarhus, Skåppå
19.00 Middag

Onsdag
07.30-08.30 Frokost
09.00-09.40 Raw milk, allergies, asthma and respiratory infections: main results of the «PASTURE » international project v/ Dominique Vuitton, Frankrike. Foredraget blir holdt på engelsk
09.40-10.20 Geitemelk-kvalitet - for ysting og for helse  v/ Ragnhild Aabøe Inglingstad. Ragnhild Aabøe Inglingstad har teke doktorgrad på mjølkekvalitet til geitost, og jobbar no som spesialrådgjevar for geit i Tine, med ansvar for fagområda mjølkekvalitet, bærekraft, dyrevelferd, fôring og helse, i tillegg til at ho forskar vidare på mjølk ved NMBU. Ho vil fortelje oss kva vi har tapt og vunne med det avlsarbeidet som er gjort på den norske mjølkegeita dei siste åra. Vi får òg høyre om korleis celletal verkar inn på ystinga, og korleis Tine jobbar framover med styre kvaliteten på geitmjølka.
09.00-10.30 Oppstart gammelostkurs v/ Bitten Brennhovd.
10.30-12.30 Årsmøte i Norsk Gardsost, innkalling med sakliste finner du her
12.30-13.30 Lunsj
13.30-17.00 Gammelostkurs fortsetter
13.30-15.00 Gårdsbesøk Øvre Kjekshus med fokus på mjølkesau m/ Olav Lie-Nilsen, for dei som ikkje har det altfor travelt med å reise heimatt.

Prisar
Konferanse: 1250,- inkl. mva.
Konferanse inkl kurs måndag: 625,- inkl. mva.
Konferanse inkl gamalostkurs: 250,- inkl. mva.


OBS! Konferansepakken inkluderer ikke overnatting. Bestill det direkte hos Thorbjørnrud hotellbooking@thorbjornrudhotell.no eller telefon 61 31 71 00.
Henvis til konferansen for å få avtalt overnattingspris:
Enkeltrom kr 1500 for to netter inkl. frokost.
Dobbeltrom kr 1100 per person for to netter inkl. frokost.