Organisasjon

(Foto: M. Ballhaus)

Norsk Gardsost er ein landsdekkande organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri.

Norsk gardsost skal ivareta og fremja medlemene sine felles interesser innanfor kvalitet og økonomi og elles representera medlemene andsynes styresmaktene, andre organisasjonar og samfunnet elles.

Norsk gardsost skal få fram korleis handverksmeieria er viktige for verdiskaping og som tradisjonsberarar.

Norsk Gardsost organiserer dei fleste som driv med småskala mjølkeforedling i Noreg, og arbeider for å betre rammevilkåra for denne næringa.

Vedtekter
Årsmøter
Styremøter 

Styret:

Leiar 
Jarle Rueslåtten, Rueslåtten Ysteri, Liavegen 16, 3576 Hol.
TLF 415 12 318epost: post@rueslatten.no

Nestleiar

Gøran Rasmussen Åland, Aalan Gård, Lauvdalen 205, 8360 Bøstad
Tlf +47 472 41 477, epost: gr@aalan.no

Styremedlemer
Turid Nordbø,  Grindal Ysteri, Grindal, 7393 Rennebu
Tlf: +47 95946126, epost: turid@grindalysteri.no

Olav Lie-Nilsen, Thorbjørnsrud Hotell, Sagveien 8. 3520 Jevnaker
Tlf: +47 92217094, epost: olav@thorbjornrudhotell.no

Ragna Kronstad, Hallagerbakken 64 C, 1356 Oslo
Tlf: +47 934 97 425, epost: rkronstad@gmail.com 

1. vara: 
May Johannesen, Nordthun Gård, Bø I Andøy, 8484 Risøyhamn
Tlf: +47 92644906, epost: mayeljo@frisurf.no

Tilsette


Ystefaglege spørmål, i regi av Kompetansenavet Vest

Ragnhild Nordbø
Grindal, 7393 RENNEBU
Tlf: +47 481 07 952
ragnhild.nordbo@gmail.com


Pascale Baudonnel
Sandvik
6926 KRAKHELLA

Mobil +47 970 16 334
pascale@ystebui.no

Maria Ballhaus
maria.ballhaus@gmail.com 

Sekretær - heimeside m.m.
Kathrin H. Aslaksby, Dalsvegen 211, 2940 Heggenes
Tlf: +47 918 89 806, epost: post@norskgardsost.no

Økonomiansvarleg, medlemskap og abonnement 
Geir Harald Fodnes, Heggjisvegen 151, 2920 Leira i Valdres.
Tlf: +47 971 54 566. Epost: ghf@norskgardsost.no

GardsOsten - redaktør

Øystein Skjæveland 
Bringedalsvegen 183, 5462 HERØYSUNDET
Tlf: +47 416 07 381, epost: os@norskgardsost.no

Prosjektleder NM i Ost 2019

Synne Qvenild, tef: +47 411 64 435, synne@hanen.no