Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Norsk Gardsost?

Melde deg inn ved å sende epost til: norskgardsost@gmail.com 
med info om 
 • Navn, postadresse, telefon og epostadresse 
 • Ysterinavn og organisasjonsnummer, og fakturaadresse

Norsk Gardsost har følgende medlemstyper:
 1. Produsentmedlem I (0 - 10 000 liter): Kr 850,-/år. 
 2. Produsentmedlem II (10 - 40 000 liter): Kr 1 000,-/år
 3. Produsentmedlem III (40 - 100 000 liter): Kr 1 300,-/år
 4. Produsentmedlem IV (over 100 000 liter): Kr 1 600,-/år
 5. Støttemedlem, inkl medlemsblad: Kr 400,-/år
 6. Abonnent GardsOsten: Kr 400,-/år
 7. Institusjon: Kr 750,-/år
 8. Støttemedlem 500: Kr 500,-/år
 9. Støttemedlem 600: Kr 600,-/år
 10. Æresmedlem: Ingen avgift.
For medlemstypene 1-5 og 7 er abonnement på medlemsbladet GardsOsten inkludert. Dette gjelder også for æresmedlemmer.