Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Norsk Gardsost?

Melde deg inn ved å sende epost til: post@norskgardsost.no
med info om 
 • Navn, postadresse, 
 • Telefon og e-postadresse 
 • Ysterinavn og organisasjonsnummer, og ev egen fakturaadresse
 • Ku eller geitemelks produsent og hvor mye melk foredler du/dere per år?
 • Rå eller pasteurisert melk?
 • Debio-godkjent?

Norsk Gardsost har følgende medlemstyper/kategorier:
 1. 1.     Produsent medlem I (0-12 000 Liter): Kr 1000,-/år
  2.     Produsent medlem II (12 000-100 000 Liter): kr 2500,-/år               
  3.     Produsent medlem III (100 000+++): kr 4000,-/år
  4.          Støttemedlem, inkl medlemsblad: Kr 400,-/år
  5.          Abonnent GardsOsten: Kr 500,-/år
  6.          Institusjon: Kr 1000,-/år
  7.          Æresmedlem: Ingen avgift.
For alle medlemstypene er abonnement på medlemsbladet GardsOsten inkludert.