3. jul. 2020

Det åpnes for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser

Etter påtrykk fra Bondelaget, ber nå landbruks- og matdepartementet Innovasjon Norge om å åpne for at Bondens marked og andre salgsmesser for lokalmat kan søke Innovasjon Norge og Utviklings­programmet om støtte for å dekke deltagerkostnader. Dette kan gi produsentene mulighet til å delta på messer gratis eller til redusert pris. Dette for å bøte noe på omsetningssvikten som mange har fått i coronaperioden. Les mer på regjeringen.no.

26. jun. 2020

Ekstra TINE-kvote til lokalforedlingsforetak

Endelig er det klart at foretak med lokalforedlingskvote som rapporterte melk benyttet til lokal foredling i kvoteåret 2019, kan i kvoteåret 2020 levere et kvantum tilsvarende den rapporterte mengden i 2019, fratrukket beregnet kvantum melk anvendt til lokal foredling i 2020, uten at det blir beregnet overproduksjonsavgift. Distrikt- og grunntilskudd og andre avgifter blir beregnet som på melk innenfor vanlig kvote. Forskrifta og forskriftsbrevet med mer detaljer

19. mai 2020

Innovasjon Norge har digitalisert reiselivs kurs som følge av koronasituasjonen


All påmelding skjer via skjema. Kursene er gratis:-)
Datoer og link til påmelding følger her:

Godt Vertskap – 18.-19.juni

Pakking, distribusjon og salg – 15.-16.juni

Opplevelseskurset – 22.-23.juni

Bli god på nett – 4.-5.august

Bli god på nett 2.0 – 13.august

Tema/innhold i de ulike kursene finner dere her.

30. apr. 2020

Lavterskeltilbud for bedrifter som ønsker å løse utfordringer eller utvikle nytt

Link til informasjon om lavterskel tilbud for bedrifter som ønsker hjelp av forskere til enten å skape nye produkter eller løse noen utfordringer i bedriften. To ysterier har allerede fått hjelp gjennom denne ordningen, her er det plass for store og små utfordringer: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/#ApplicationTemplates 
Ingvild Aarhus i SKÅPPÅ er kompetansemegler og kan hjelpe til med alt i fra idéutvikling til ferdig søknad og innlevering av rapportering i etterkant. Eksempel på prosjekt som kan få støtte: Ysteri X ønsker å utvikle en ny metode for å presse ost (eller de ønsker å utvikle ny emballasje...mulighetene er uendelige). De kan da få hjelp av en ekspert/forskningsmiljø til å utvikle metoden og FORREGION vil ta regningen for arbeidet til forsker/ekspert. Bedriften stiller med egenkapital i form av egne timer. Rammen er 400 000 kr per prosjekt, og krav til egenandel er 20%. Bedriften kan også bruke noe av pengene til utstyr eller lignende, som inngår i prosjektet. 

18. apr. 2020

Debiokontroll

Ved Debiokontroll må ein vise at ein ikkje brukar råstoff som inneheld GMO. Vi har rydda og oppdatert lista over GMO-frie kulturar og løype frå Ystebui. Sjå meir detaljert info her, eller gå direkte til lista over ingrediensane

14. apr. 2020

Coronavirus - informasjon til matprodusentar frå Mattilsynet

Det er så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.
Her finner du informasjon og råd om koronaviruset (SARS-CoV-2) innenfor Mattilsynets områder. https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/

Informasjonen og rådene blir justert og oppdatert i henhold til utviklingen i utbruddet og kunnskap om infeksjonen. Mattilsynet følger situasjonen tett.
Hvordan jobber Mattilsynet med koronavirusutbruddet?

Du finner informasjon om smitte mellom mennesker, samt råd og informasjon til befolkningen, hos Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no.


25. mar. 2020

Bondens Utlevering, Asker 1. april 2020 kl 17 - 19.

Bildet kan inneholde: mat og tekstBondens Marked, Norsk Gardsost og HANEN ønsker å ta initiativ til å skape en ekstra salgskanal for sine medlemmer. Flere av våre medlemmer har nå fått innskrenket sine salgskanaler på grunn av Coronaviruset. Mange har opplevd uro over å ikke få solgt sine produkter til f.eks HoReCa. Vi har i dialog med helsepersonell sjekket om risikoen ved å selge matprodukter gjennom Bondens Utlevering. Signalene vi har fått er at  det ikke er mer risiko forbundet med å handle gjennom REKO-ringen enn å gå i butikken, da utleveringen foregår utendørs, og det medfører mindre smittefare enn ved når flere samles innendørs. Dagligvaren opplever nå stort trykk på varesalget og dette understreker behovet i samfunnet for et større og mer variert tilbudet om å få tak i mat.Mange kunder ønsker å støtte lokalmatprodusentene, men har ingen kanaler for å få tak i disse varene. Vi vil derfor etablere i første omgang et arrangement i Asker 1.april. Du kan melde deg inn her i produsentgruppen på facebook. Det jobbes også med å få til en Bondens utlevering i Trondheim.
Har du spørsmål ta kontakt med:
Bondens Marked: Line Uldal- line@bondensmarked.no
Norsk Gardsost: Kathrin Hofmann Aslaksby- post@norskgardsost.no
HANEN: Elin Hodne - elin@hanen.no