Rå mjølk

Referat fra:

Seminar om salg av rå konsummelk 7. mars 2017 - innlegg og foredrag

Nærmere 50 deltok under seminaret på Landbrukets hus 7. mars 2017.
Engasjerte innledere og deltagere gjorde seminaret til en spennende arena for arbeidet videre med å avklare og finne løsninger på hvordan lovlig salg av rå konsummelk kan gjennomføres i Norge.

Link til foredrag og innlegg:
 • Foredrag ved Prof.Dr. Ton Baars fra Raw Milk Institute: «Health effects and quality of raw milk. Raw milk revival in EU and elsewhere». Foredrag om helseeffekter og kvaliteter ved rå melk. Hvilke tiltak er gjort i Tyskland og andre europeiske land for at man kan selge rå melk?
  - se her
 • Mattilsynet ved Margrethe Hovda Røed: «Regler for salg av rå melk i Norge i dag og hva skal til for et lovlig organisert salg av rå melk i fremtiden? Hvordan imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en best mulig måte?» - se her
 • OIKOS ved Ragna Kronstad (freelancer og ressursperson): «Rå melk sett fra et forbrukerperspektiv». Se her
 • Melk.no ved Ellen Ulleberg: «Melk er sunt uavhengig av pasteurisering»   - se her
 • Biologisk-dynamisk forening ved Markus Koot – «Melkekvalitet – hvem ønsker egentlig rå melk og hvorfor?» Se her
 • Innlegg fra forbruker ved Veslemøy Hvitsten.
 • Norges Bonde og Småbrukarlag ved Merete Furuberg : «Rå melk – er den for rå?» se her
 • Kompetansenavet Vest ved Aud Slettehaug: «Kunde, kvalitet og kunnskap».
 • Bondelaget ved Birte Usland: » Er tilfeldig salg bedre enn regulert salg?» se her
 • Norsk Gardsost ved Pascale Baudonnel, ysteteknolog og fagrådgiver: «Norsk Gardsost sitt forslag til gode og praktiske regler for sal av rå konsummjølk» - se her

Programmet var slik
kl 12 - 13 Ton Baars - Raw milk institute: Foredrag om helseeffekter og kvaliteter ved rå melk. Hvilke tiltak er gjort i Tyskland og andre europeiske land for at man kan selge rå melk? 
13-13.30 Spørsmål og innspill fra salen
13.30-14.00 Kaffe, kaker og beinstrekk
14-16  Følgende er invitert til å komme med innlegg:
·        HOD Helse og omsorgs departementet/Folkehelseavdelingen/Mattilsynet: Regler for salg av råmelk i Norge i dag og hva skal til for et lovlig organisert salg av rå melk i fremtiden? Hvordan imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en best mulig måte?
·        Oikos – ved Ragna Kronstad, freelancer og ressursperson for Oikos: Hvorfor merker vi nå en økt etterspørselen etter rå melk og hvem er forbrukeren/hvem er det som etterspør? 
·        Biologisk-dynamisk forening– «Hvordan kan vi på best måte imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en trygg måte»?
·        Innlegg fra forbruker - "Hvorfor vil vi har rå melk for salg i Norge?"
·        Innlegg fra melkebonde Arild Grøndahl, Grøndalengård: «Hvordan kan vi som melkebønder på best måte imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en trygg måte»
·        Melk.no, Matmerk og faglaga ved Bondelaget og Bonde og Småbrukarlaget er invitert til å komme med innlegg

Veien videre – åpen debatt: - hva bør gjøres og hvem gjør hva? Møteleder: Gunnar Waagen
Velkommen til en konstruktiv og spennende debatt!
Meld deg på:     norskgardsost@gmail.com