Om oss

(Foto: M. Ballhaus)
Norsk Gardsost er ein landsdekkande organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri.
Norsk gardsost skal ivareta og fremja medlemene sine felles interesser innanfor kvalitet og økonomi og elles representera medlemene andsynes styresmaktene, andre organisasjonar og samfunnet elles.
Norsk gardsost skal få fram korleis handverksmeieria er viktige for verdiskaping og som tradisjonsberarar.
Norsk Gardsost organiserer dei fleste som driv med småskala mjølkeforedling i Noreg, og arbeider for å betre rammevilkåra for denne næringa.

Vedtekter

Styret:
Leiar
Sigurd Avdem
, Lesja, Oppland. Produsent av mange ulike typar ost av kumjølk. Tel: 900 95 319

Nestleiar
Gunnar Waagen, Tingvoll, produsent av diverse kvit- og blåmuggostar

Styremedlemer
Anne Karin Hatling, Aurland, produsent av tradisjonell kvit geitost og brimost frå Sogn.
Anne Marie Sando, Eiker gårdsysteri
Knut Aaland, Aaland gård

Tilsette

Ystefaglege spørmål
Ragnhild Nordbø
Grindal
7393 RENNEBU
481 07 952

Heimeside, GardsOsten, medlemskap og abonnement
Una Kolle
Bringedalsvegen 183
5462 HERØYSUNDET
tlf: 99 15 54 25

Ystefaglege spørsmål
Pascale Baudonnel
5746 UNDREDAL