Organisasjon

(Foto: M. Ballhaus)

Norsk Gardsost er ein landsdekkande organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri.

Norsk gardsost skal ivareta og fremja medlemene sine felles interesser innanfor kvalitet og økonomi og elles representera medlemene andsynes styresmaktene, andre organisasjonar og samfunnet elles.

Norsk gardsost skal få fram korleis handverksmeieria er viktige for verdiskaping og som tradisjonsberarar.

Norsk Gardsost organiserer dei fleste som driv med småskala mjølkeforedling i Noreg, og arbeider for å betre rammevilkåra for denne næringa.

Vedtekter
Årsmøter
Styremøter 

Styret:

Leiar 
Gunnar Waagen, Tingvollost, 6629 Torjulvågen.
Tlf. 91812565epost: waagen@tingvollost.no
Produsent av pasteuriserte blå- og kvitmuggostar av ku. 

Nestleiar
Anne Marie Sando, Eiker Gårdsysteri 3300 Hokksund. 
Tlf: 93654592, epost: post@eikergardsysteri.no
Produsent av pasteuriserte kuostar. Fastost, raudkitt, og kvitmuggostar.

Styremedlemer
Geir Harald Fodnes, Heggjisvegen 151, 2920 Leira i Valdres.
Tlf 971 54 566. Epost: ghf@n2u.no
Strandmo stølsysteri, kvitost, brunost og smør.

Jarle Rueslåtten, Liavegen 16, 3576 Hol, tlf. 415 12 318. epost: rueslaattenysteri@gmail.com
Lagar ulike typar ost av ku- og geitemjølk.


Grete Nilsen, Lysdalsvegen 101, 3070 Sande i Vestfold. 

Tlf 957 40 885. epost: bent@kulturlandskapspleie.no
Lagar ulike ostar, smør og rømme av kumjølk. 
1. vara: 

Gøran Rasmussen Åland, Lauvdalen 205, 8360 Bøstad. Tlf 472 41 477. epost: gr@aalan.no 

Tilsette

Ystefaglege spørmål, i regi av Kompetansenavet Vest
Ragnhild Nordbø
Grindal, 7393 RENNEBU
Tel: 481 07 952
ragnhild.nordbo@gmail.comPascale Baudonnel
Sandvik
6926 KRAKHELLA

Mobil +47 970 16 334
pascale@ystebui.no


Maria Ballhaus
57 63 71 00
maria.ballhaus@sfj.noHeimeside, medlemskap og abonnement - sekretær
Kathrin H. Aslaksby
Dalsvegen 211, 2940 Heggenes
tlf: 918 89 806
norskgardsost@gmail.com

GardsOsten - redaktør
Øystein Skjæveland 
Bringedalsvegen 183
5462 HERØYSUNDET
tlf: 416 07 381
heim@isrosa.no

Prosjektleder NM i Gardsost
Øydis Marie Mo, tlf 90160696, epost: oydismariemo@gmail.com