Kalender

2015


heile året Div ystekurs/modningskurs, Frankrike med Laurent Mons  
                 Div. ystekurs, Sverige


26.-30. januar Innføring i ysting av rå mjølk, SJH med Pascale Baudonnel 

3.-5. februar MR-mat, Molde, ystekurs med Lise Brunborg


19.-20. februar Ysting - nybegynnerkurs, Kjerringøy, med Oddbjørn Olsen Påmelding

22.-27. februar Studietur til Nice og Alpene, med Yvonne Christensen

23. februar-2.mars Lokal foredling og omsetning av mjølk del 1, SJH med Pascale Baudonnel, Ragnhild Nordbø, Maria Ballhaus m. fl.

10.-12. mars Mat på Mære

slutten av mars Årsmøte i Norsk Gardsost, Voss

13.-14. april Ysting - nybegynnerkurs, Kåfjord, med Ragnhild Nordbø, Påmelding


19.-21. mai Modning av syrna ost, Rennebu, med Sylvie Morge og Pascale Baudonnel, Påmelding

26.-30. oktober Lokal foredling og omsetning av mjølk del 2, SJH, 8-dagerskurs med Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø

2016:  Lokal omsetning del 3, SJH Siste del av "modulkurset" er felles med foredlarar av andre lokale råvarer og tek for seg tema som økonomistyring i verksemda, marknadsføring og merkevarebygging,  vertskapsrolla og omdømmebygging, presentasjon av produkt  i butikk, på torg og marknad, produktutvikling