Kalender

2014
heile året Div ystekurs/modningskurs, Frankrike med Laurent Mons Div. ystekurs, Sverige

11.-13.mars Mat på Skjetlein (=Mat på Mære), Skjetlein samling for småskalaprodusentar, inkl vidaregåande ystekurs om bløtost med Yves Gauzere, grunnleggande mjølkeforedling med Kari Helgetun Langfoss og årsmøte i Norsk Gardsost og Norsk Seterkultur

16.-22. mars Studietur om ost Frankrike arrangør Sogn Jord- og Hagebruksskule, tlf 57 63 26 50, info/påmelding
 
8. og 10. april Kurs: Lag din egen ost Oslo arrangør Biodynamisk forening, kurslærar Markus Koot

oktober/november Lokal foredling og omsetning av mjølk del 1, SJH, 8-dagerskurs med Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø

6.- 8. november Møte i FACE Nettverket for gards- og handtverksystarar i Europa, Nederland

2015

januar Innføring i ysting av rå mjølk, SJH med Pascale Baudonnel 

februar/mars Lokal foredling og omsetning av mjølk del 2, SJH med Pascale Baudonnel, Ragnhild Nordbø, Maria Ballhaus m. fl.

mars Lokal omsetning del 3, SJH Siste del av "modulkurset" er felles med foredlarar av andre lokale råvarer og tek for seg tema som økonomistyring i verksemda, marknadsføring og merkevarebygging,  vertskapsrolla og omdømmebygging, presentasjon av produkt  i butikk, på torg og marknad, produktutvikling