Kalender

2015


heile året Div ystekurs/modningskurs, Frankrike med Laurent Mons  
                 Div. ystekurs, Sverige


11. april Inspirasjonsmøte om mjølkesau, Valdres

13.-14. april Ysting - nybegynnerkurs, Kåfjord, med Ragnhild Nordbø, Påmelding


19.-21. mai Modning av syrna ost, Rennebu, med Sylvie Morge og Pascale Baudonnel, Påmelding

26.-30. oktober Lokal foredling og omsetning av mjølk del 2, SJH, 8-dagerskurs med Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø

2016:  Lokal omsetning del 3, SJH Siste del av "modulkurset" er felles med foredlarar av andre lokale råvarer og tek for seg tema som økonomistyring i verksemda, marknadsføring og merkevarebygging,  vertskapsrolla og omdømmebygging, presentasjon av produkt  i butikk, på torg og marknad, produktutvikling