Kalender

2014
heile året Div ystekurs/modningskurs, Frankrike med Laurent Mons  
                 Div. ystekurs, Sverige

15.-16. oktober Innføringskurs i ysting Alta med kurslærar Ragnhild Nordbø info/påmelding

22.- 30. oktober Lokal foredling og omsetning av mjølk del 1, SJH, 8-dagerskurs med Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø AVLYST, UTSETT TIL NESTE ÅR

6.- 8. november Møte i FACE Nettverket for gards- og handtverksystarar i Europa, Nederland

2015

26.-30. januar Innføring i ysting av rå mjølk, SJH med Pascale Baudonnel 

23. februar-2.mars Lokal foredling og omsetning av mjølk del 1, SJH med Pascale Baudonnel, Ragnhild Nordbø, Maria Ballhaus m. fl.

oktober Lokal foredling og omsetning av mjølk del 2, SJH, 8-dagerskurs med Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø

2016:  Lokal omsetning del 3, SJH Siste del av "modulkurset" er felles med foredlarar av andre lokale råvarer og tek for seg tema som økonomistyring i verksemda, marknadsføring og merkevarebygging,  vertskapsrolla og omdømmebygging, presentasjon av produkt  i butikk, på torg og marknad, produktutvikling