Kalender

2015


heile året Div ystekurs/modningskurs, Frankrike med Laurent Mons  

                 Div. ystekurs, Sverige

10.-11. september NM i lokalforedla mjølkeprodukt, Oslo, sjå GardsOsten 1-2015

16.-21. september Studietur om seterdrift i Austerrike, arrangert av Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

17.-22.september Studietur til ostemessa Cheese i Bra, Italia

6.-8. oktober Lokalmatkonferanse: Særimner "Ett rikt mathantverk", Østersund

13.-16. oktober Møte i nettverket for Europeiske Gards og handtverksysteri, Milano

24.-29. oktober Studietur om økologisk landbruk i Nice-området og Alpene, arrangert av Oikos, med Yvonne Tonnaer som reiseleiar

26.-30. oktober Lokal foredling og omsetning av mjølk del 2, SJH, 5-dagerskurs med Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø. Ysting av pultost, gamalost, tradisjonell kvit geitost, koking av brunost og gomme. Separering, produksjon av rømme og smør. Sensorikk. Regelverk for mjølkeforedling


2016

Januar 2016: 
22. - 24. januar Innføring i ysting av rå mjølk, SJH, med Maria Ballhaus
25. - 29. januar Innføring i ysting av rå mjølk, SJH, med Pascale Baudonnel

Februar 2016: Lokal foredling og omsetning av mjølk del 1, SJH, 8-dagerskurs med Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø.

Mars 2016:  Lokal omsetning del 3, SJH Siste del av "modulkurset" er felles med foredlarar av andre lokale råvarer og tek for seg tema som økonomistyring i verksemda, marknadsføring og merkevarebygging,  vertskapsrolla og omdømmebygging, presentasjon av produkt  i butikk, på torg og marknad, produktutvikling