Kalender

2014
heile året Div ystekurs/modningskurs, Frankrike med Laurent Mons  
                 Div. ystekurs, Sverige

15.-16. oktober Innføringskurs i ysting Alta med kurslærar Ragnhild Nordbø info/påmelding

22.- 30. oktober Lokal foredling og omsetning av mjølk del 1, SJH, 8-dagerskurs med Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø

6.- 8. november Møte i FACE Nettverket for gards- og handtverksystarar i Europa, Nederland

2015

januar Innføring i ysting av rå mjølk, SJH med Pascale Baudonnel 

februar/mars Lokal foredling og omsetning av mjølk del 2, SJH med Pascale Baudonnel, Ragnhild Nordbø, Maria Ballhaus m. fl.

mars Lokal omsetning del 3, SJH Siste del av "modulkurset" er felles med foredlarar av andre lokale råvarer og tek for seg tema som økonomistyring i verksemda, marknadsføring og merkevarebygging,  vertskapsrolla og omdømmebygging, presentasjon av produkt  i butikk, på torg og marknad, produktutvikling