Årsmøte

Fagseminar og årsmøte, Dombås 8. - 9. april 2016

Her kan du  laste ned påmeldingskjema  og  brosjyre fagseminar
*****************************************************************

Protokoll Årsmøte Norsk Gardsost 2015
finner du her
*******************************************************************************
Årsmøtet i 2015 blir  på Voss, den 24. mars 
Meir informasjon
  ****************************************************

Årsmøtet i 2014 blir i samband med "Mat på Skjetlein" 
Dato for årsmøtet er 11. mars
Her finn du styrets forslag til nye vedtekter 
Referat finn du her
  ****************************************************
Årsmøtet i 2013 var på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker 18.-19. mars
Møtet vart samlokalisert med årsmøtet til Hanen.
Referat frå årsmøtet
Innkalling
Årsmelding
Årsmøtesaker

****************************************************
Årsmøte i Norsk Gardsost vart heldt 13. mars 2012 i Steinkjer
Referat frå årsmøtet
Vedteken årsmelding
Rekneskap. Årsrekneskap finn du her. Revisjonsmeldinga finn du her
Vedteken arbeidsplan

**************************************************** 
Årsmøtet 11. og 12. februar 2011 i Bergen 

Referat frå årsmøtet
Vedlegg til sak 3, årsmeldingVedr. sak 6, arbeidsplan 2011 Vedr. sak 7, vedtektsendringar

****************************************************
Årsmøtet 11. og 12. februar 2010 på Nofima, ÅsReferat frå Årsmøtet
Vedlegg til sak 3: Vedteke årsmelding for 2009
Vedlegg til sak 4: Rekneskap for 2009. Noter til rekneskapen. Revisjonsrapporten. Årsberetning frå styret
Vedlegg til sak 5: Budsjett for 2010
Vedlegg til sak 6: Vedteken arbeidsplan for 2010
Vedlegg til sak 7: Innkomne saker