Årsmøter

Her finner du dokumenter knyttet til årsmøtene i Norsk Gardsost:

***
2016: Årsmøte og fagseminar på Dombås, 8. - 9. april


***

2015: Årsmøte på Voss, den 24. mars 

Protokoll

***
2014: Årsmøte på "Mat på Skjetlein", 11. mars
Styrets forslag til nye vedtekter
Referat

 ***
2013: Årsmøte på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker, 18.-19. mars
Møtet vart samlokalisert med årsmøtet til Hanen.
Referat frå årsmøtet
Innkalling
Årsmelding
Årsmøtesaker

***
2012: Årsmøte i Steinkjer, 13. mars


***
2011: Årsmøte i Bergen, 11. og 12. februar


***
2010: Årsmøte hos Nofima, Ås, 11. og 12. februar