3. mai 2018

Fastsettelsesbrev for endringer i vedlegg 1 til forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk.


Omregningsfaktorene ved lokal foredling av melk trer i kraft med virkning fra 1. januar 2018:

Se forskrift her