13. des. 2017

De europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling - hygieneguiden publisert på 24 europeiske språk!

Idag er de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling - hygieneguiden - publisert på 24 offisielle språk i den Europeiske Unionen - takket være et solid stykke arbeid fra engasjerte medlemmer i FACE - det europeiske nettverket for gard og håndverksysteri. Ragnhild Nordbø var Norge og Norsk Gardsost sin representant under dette arbeidet.

Engelsk versjon finner du ved å trykke på denne linken her:

Svensk versjon finner du ved å trykke på denne linken her:

Du finner også info om dette på Mattilsynet sine nettsider https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/meieribransjens_egne_regler_for_god_hygienepraksis.28839