28. jun. 2017

Lørdag 1. juli lanser Norsk Gardsost "Osteløypa - frå fjord til fjell".

Oppleve et mangfold av smakfulle ost og melkeprodukt på 18 gards- og stølsysterier i Sogn, Hallingdal og Valdres!!! Gå inn på nettsidene www.osteloypa.no
 og legg opp din egen osteløype(rute) i sommer God tur!