16. mar. 2017

Velkommen til Årsmøte i Norsk Gardsost, ystekurs og studietur til Lofoten og Vesterålen!

I år kombinerer Norsk Gardsost sitt Årsmøte med ystekurs og studietur til vakre til Lofoten og Vesterålen 20. - 23. april 2017. Du er selvsagt også velkommen til å være med på deler av programmet - se program og påmeldingslink her .
Valgkomiteens innstilling for styret i Norsk Gardsost 2017 finner du her
Protokoll og årsmelding finner du her og her.

Det nyvalgte styret i Norsk Gardsost består av:

Leder: Gunnar Waagen
Anne Marie Sando
Geir Harald Fodnes
Jarle Rueslåtten
Grete Nilsen
1. vara: Gøran Rasmussen Åland
2. vara: Turid Nordbø
3. vara: May Johannesen