24. mai 2016

VIDEO CONTEST 2016 - Your vision of farmhouse and artisanal cheesemaking


Europeisk nettverk for gårds- og handverksost (FACE) - innviterer til videokonkuranse med tema "Din visjon for gårds- og hånverksysting".
Har du nylig startet gårdsysteri og er en lidenskaplig yster? Da er du velkommen til å delta i FACE sin videokonkuranse 2016!...
Se mer

Have you recently started farmhouse or artisanal cheesemaking? Are you a passionate dairy producer in the first years of activity? Then be welcome to our video contest 2016!
FACE-NETWORK.EU