10. apr. 2016

Vel gjennomført Årsmøte NG, Dombås 9. april 2016


Tusen takk for strålende innsats for Norsk Gardsost over flere år, avtroppende styremedlem Anne Karin Hatling (til venstre) og leder Sigurd Avdem (midten). Nyvalgt styreleder Gunnar Waagen (til høyre i bilde). Velkommen inn i styret Jarle Rueslåtten, Grete Nielsen, Gjøran Rasmussen Åland (vara) og Ruth Ulving (vara).

Styrets nye sammensetning:

Leiar: Gunnar Waagen
Geir Harald Fodnes
Anne Marie Sando
Jarle Rueslåtten, nytt styremedlem
Grete Nilsen, nytt styremedlem
----
1.vara Gjøran Rasmussen Åland
2.vara Turid Nordbø

3. vara Ruth Ulving

Protokoll Årsmøte 2016 - finner du her