13. sep. 2015

Utstilling av produkt fra NM i lokalforedla mjølkeprodukt 2015

Bilder fra Norsk Gardsost sin stand under Matstreif september 2015