13. okt. 2014

Mjølkevareforskrifta, osteforskrifta og smørforskrifta revideres

Mattilsynet har no senda forslag til ny forskrift over til HOD. Dei meiner det ikkje trengst ei ny høyring om saka.