12. feb. 2014

Påmeldingsfrist til årsmøtet i Norsk Gardsost er 1. mars

Her finn du info om programmet for Mat på Skjetlein og påmelding. Sjølve årsmøtet er 11. mars og byrjar klokka 11.