18. feb. 2013

Mer om årsmøte og fagdag 18.-19. mars.

Program og dokumenter til årsmøte og fagdag er klare. Du finner program og årsmøtedokmenter her.

Årsmøtet i 2011 på besøk hos Ruth og Jørn Hafslund på Ostegården
Felles fagdag med Hanen i forbindelse med årsmøtet på Thorbjørnrud 18.-19. mars!

ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET 2012


Velkommen til årsmøte i Norsk Gardsost 18.-19. mars 2013!Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Gardsost.

Møtene holdes på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker (www.thorbjornrudhotell.no/) starter med lunsj kl. 1200 mandag 18. mars og avsluttes med lunsj tirsdag 19. mars kl 1200. Det vises til foreløpig innkalling utsendt sammen med medlemsfaktura.
Innsjekk og registrering fra kl. 1100

15. feb. 2013

Listeria i spiseklar mat

Mattilsynet skal i perioden 15.februar – 30.september 2013 besøke totalt 500 virksomheter over hele landet og kontrollere hvordan virksomhetene etterlever regelverket for forebygging og kontroll med bakterien Listeria monocytogenes i spiseklar mat, det vil si mat som spises uten å være varmebehandlet.

Årets fagdag om vekststrategier for lokalmatbedrifter

Vekststrategier for lokalmatbedrifter, et av flere spennende tema på årets fagdag.

Nationen har 15. februar eit oppslag om at måla for "lokalmat", eller "matspesialiteter" ikkje nås. Det visee til ein forskingsrapport frå Senter for Bygdeforskning.

I ein rapport frå Bygdeforsking blir regjeringa sine målsetjingar for sal av spesialmat karakterisert som å vera vanskeleg å nå.
I rapporten «Vekststrategiar for lokalmatbedrifter», som Nationen omtala i førre veke, skriv forskarane Gunn-Turid Kvam og Trine Magnus som har forfatta rapporten, at «Vi tror ikke at LMDs målsetning om at 20 prosent av matvareomsetningen i dagligvarehandelen innen 2020 vil være spesialmat nås.»

Trine Magnus, ein av dei to forskarane bak rapporten kjem til fagdagen 18. mars i tilknytning til årsmøtet. Der gir hun ei orientering om rapporten og innleiar til debatt. Kjenner vi oss igjen i rapporten og kva slags signaler skal vi sende politikarane?

http://www.nationen.no/2013/02/15/norsk_mat/lokalmat/spesialmat/nisjemat/regjeringa/7951284/

Endelig program for fagdag og årsmøte på Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker 18.-19. mars vert lagt ut snart.