31. okt. 2013

Ny "generasjon" ystarar

I desse dagar gjennomførast kurs i Lokal foredling og omsetning av mjølk på Sogn Jord- og hagebruksskule. 10 ivrige deltakarar frå Nordland til Aust-Agder sit no lydhøyre på forelesing med Pascale Baudonnel. Osteelskarar over heile landet kan sjå fram til mykje nytt på marknaden når dei får kome seg heim og sett i gang. Dette lover godt for framtida!