6. aug. 2013

Hugs påmeldingsfristen til Landsutstillinga!

Har du ikkje meldt deg på Landsutstillinga for Norsk Gardsost på Dyrsku’n enno?

Minnar om at frista går ut 10. august