15. feb. 2013

Listeria i spiseklar mat

Mattilsynet skal i perioden 15.februar – 30.september 2013 besøke totalt 500 virksomheter over hele landet og kontrollere hvordan virksomhetene etterlever regelverket for forebygging og kontroll med bakterien Listeria monocytogenes i spiseklar mat, det vil si mat som spises uten å være varmebehandlet.


Lenke til informasjon om prosjektet på Mattilsynets internettsider: Listeria i spiseklar mat: Er virksomhetenes kontroll god nok?                

På våre hjemmesider finner du også informasjon om  Listeria: Kriterier og metoder for å sikre trygg spiseklar mat        

Elin Havig Skar
senior kommunikasjonsrådgiver
Mattilsynet, regionkontoret for Hedmark og Oppland

Telefon: 22 40 00 00/ 416 44 334
Besøksadresse: Strandsagveien 2, Brumunddal

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

www.mattilsynet.no www.matportalen.no