12. aug. 2012

Studietur til Nice og Alpene

21. - 31. oktober vert det arrangert studietur til Nice og Alpene i regi av Vestre Slidre Bonde og småbrukarlag. Tema er omsetningsformer for ressurstilpassa og økologiske varer. For meir informasjon ta kontakt Yvonne Tønner tlf 99 35 84 41