10. mar. 2012

Seterveileder

Informasjon og lenker til det meste som har med setra og gjøre - setervang, bygningsrestaurering, dyrehelse, vertskapsrollen, salg og videreforedling, regelverk, beite i utmark, vann og avløp mm. Veilederen inneholder også fem filmer fra forskjellige setre i Norge, og omhandler tema som reiseliv, vertskap, UV-filtrering av vann, oppstart av setring, ostkoking mm. Klikk deg inn på www.oppdal.kommune.no/seterveileder og drøm deg bort i seterlandet. Snart er det sommer og setersesong igjen ..........