14. jul. 2015

Amerikansk student fra Vermont på reise rundt i verden for å studere småskala ysterier.

Den amerikanske studenten Linnea Burnham fikk det prestigefulle Watson stipendet for å følge sin drøm om å reise rundt i verden for å se på småskala ysterier i verden.

Linnea startet sin 12 måneder reise rundt i Verden på Olestølen Mikroysteri i Valdres. Her rører hun i Brimkjelen sammen med Kathrin H. Aslaksby. I Norge skal Linnea også besøke  Eiker Gårdsysteri, Avdem gardsysteri, Skjerdalen ysteri og Rueslåtten ysteri. Videre går ferden til England, Sveits, Italia, Sør Afrika og Brazil.

9. jul. 2015

Påmelding til NM i lokalforedla mjølkeprodukt - Utvida frist til 15. juli!

Norsk Gardsost sitt arrangement NM i Lokalforedla mjølkeprodukt har fått 43 deltagere og hele 150 produkt er meldt på. Dersom du ikke rakk å melde på inne fristen har du nå mulighet til å melde deg på via Registrermeg.no inne 15. juli - se epost sendt ut tidligere med link. Det enkleste for betaling for deltagelse er å ta ut faktura.

27. jun. 2015

Kurskalenderen er oppdatert

Sjå kalenderen for oversikt over kurs og studieturar til hausten. Mykje å velje mellom her for den som har tid til å reise vekk!

19. jun. 2015

Velkommen til Norgesmesterskap i Lokalforedla mjølkeprodukt!

Etter mange år med ”landsutstilling for Norsk Gardsost”  har vi no komme til det punktet at vi kan invitere til Norgesmesterskap i Lokalforedla mjølkeprodukt under Matstreif i Oslo 10. september 2015 !
Vi håpar at det skal bli eit løft for næringa når vi no legg arrangementet til eit så profilert arrangement, og at forbrukarar og  ostehandlarar lettare kan forstå og forhalda seg til begrepet NM i staden for Landsutstilling. Vi håpar å få med også ferske stølsprodukt som rømme og stølssmør så tidleg i september, slik at vi unngår eit todelt arrangement som vi har hatt tidlegare. 

Påmelding av produkt:  Påmelding for medlemer skjer via www.registrermeg.no på Din medlemsside innan 1. juli.  NB - merk den korte fristen!!!!

Påmelding for ikke-medlemmer kan bruke denne linken: 

Det blir festmiddag torsdag kveld (10. september) etter bedømming for deltagere og dommere - påmelding også her via registrermeg.no. Festmiddagen er inkludert.


18. jun. 2015

Omsetning av rå mjølk

Etter at Gustav Koot vart arrestert for omsetning av rå mjølk, har Norsk Gardsost og fleire andre organisasjonar senda oppmoding til Helse- og omsorgsdepartementet om å gå gjennom regelverket for omsetning av rå mjølk på nytt. Sist regelverket var under revisjon, stoppa det heile opp hjå HOD, og regelverket vart uendra. Slik at det framleis berre er lov til å omsette rå mjølk tilfeldig, og direkte til forbrukar. Med nye forbrukartrendar og auka etterspurnad etter rå mjølk, ser organisasjonane at det er behov for å lage eit regelverk som gjer salget lovleg og kontrollerbart. Oppmodinga kjem frå Norges Bondelag, Norges Bonde og småbrukarlag, Oikos, Biodynamisk forening og Slow Food, attåt Norsk Gardsost. Les brevet som er senda her.

23. mai 2015

Kurs i ysting og modning av syrna ost - Lactic med Sylvie Morge på Grindal Ysteri, Rennebu 19. - 21.mai 2015

Kurset var både lærerikt og godt tilrettelagt med Pascale Baudonnel som lærar og tolk og franske
Sylvie Morge som kurslærer (bakerst til venstre på bilde). Sylvie er ysteteknolog på forsøksgården for geit og driv både med produksjon og forsøk  i forsøksysteriet. Sylvie jobber til daglig på forskningsstasjonen La Ferme du Pradel -  eit institutt  for utdanning og yrkesretta opplæring  med husdyr i Frankrike. Deltagerne ble godt tatt vare på av familien Nordbø på Grindal ysteri og Sylvie delte engasjer både kunnskap og erfaringer med deltagerne.

29. apr. 2015

Er du årets lokalmatgrunder?


Er du åretslokalmatgründer?

Tema

Temaet for 2015 skal være «norsk tradisjonsmat på nye måter». Dere skal komme med ideer som viser hva man kan gjøre med tradisjonsmat for å begeistre dagens eller morgendagens forbrukere.
Bakgrunnen for årets tema er et ønske om å bevare norsk tradisjonsmat, og gjennom nyskapning sørge for at tradisjoner som ellers kunne gått tapt, kan leve videre.
Inspirert av den flotte utviklingen norsk rakfisk har hatt det siste tiåret der nye og yngre forbrukere er blitt kapret og nye tilleggsprodukter er skapt gjennom en klar merkevarestrategi spesielt fra Rakfisk fra Valdres knytter årets tema seg til hvordan annen norsk tradisjonsmat kan få en ny og positiv utvikling.
Linken til påmelding og mer informasjon finnes her: http://www.hanen.no/lokalmatkonkurranse
Påmeldingsfrist 15. mai!