27. mar. 2015

Protokoll fra Årsmøte i Norsk Gardsost på Voss 24. mars 2015


- finner du under "Årsmøte" i menyen over.                                                                                                                                                      


Temadag: Melkesau, ny næring i Valdres.

Tid: Lørdag 11 april  2015
Sted: Furulund pensjonat, Røn,  Vestre Slidre
Program:  kl 9.30.: Velkommen.
               Helge Gudheim, journalist og forfatter av boka Ysting i Valdres,  snakker om melkesau
                (tradisjoner) i Valdres, Norge og utlandet.
                kl. 11.00: Melkesaubonde fra Stange,
                Tone Mette Elton snakker om erfaringene sine på Østre Elton.
                kl.12.00: lunsj med lokal mat og smaksprøver fra Tone Mette
                kl.13.00:  Diskusjon, spørsmål, oppsummering.

Påmelding hos yvonne.tonnaer@gmail.com,  99 35 84 41 innen tors. 9.april. 
Kursavgift: kr.200.

Arrangører: V.Slidre bonde og Småbrukarlag, Valdres landbruksrådgivning og Sau og geit

18. mar. 2015

Innstilling frå valnemnda Norsk Gardsost 2015:


Leiar: Sigurd Avdem, leiar (1 år)
Gunnar Waagen, nestleiar (1 år, styremedlem for 2 år)
Anne Karin Hatling (ikke på valg)
Anne Marie Sando (ikke på valg)
Geir Harald Fodnes (2 år)
1.vara Jarle Rueslåtten (1 år)
2.vara Turid Nordbø (1 år)
3. vara Bente Getz (1 år)

Valnemnda 2015:
Oddbjørn Olsen (1 år)
Bent Nilsen (2 år)
Per Bryn (3 år)

  

Helsing valnemnda ved

Trine Lilleslåtten , Oddbjørn Olsen og Bent Nilsen


5. mar. 2015

Invitasjon til fagsamling og årsmøte i Norsk Gardsost


Tid: 23. -  24. mars 2015
Sted: Store Ringheim, Voss

Fagsamling sammen med HANEN – dag 1
Tema: Norsk lokal mat og grønt reiseliv – ved et veiskille? - se eget vedlegg
Tid: mandag 23. Mars kl 13.00 – 16.30 Store Ringheim, Voss
Lunsj kl. 12
Vi avslutter fagdagen sammen med HANEN med ost og sidersmakingJ

Årsmøtet i Norsk Gardsost – dag 2
Tirsdag 24. mars:
9.00-11.00           Fagprogram       
·       Merkeforskriften 
·       Norsk tradisjonsysting 
11.00 - 15.00     Årsmøte
13.00 - 14. 00      Lunsj