29. apr. 2015

Er du årets lokalmatgrunder?


Er du åretslokalmatgründer?

Tema

Temaet for 2015 skal være «norsk tradisjonsmat på nye måter». Dere skal komme med ideer som viser hva man kan gjøre med tradisjonsmat for å begeistre dagens eller morgendagens forbrukere.
Bakgrunnen for årets tema er et ønske om å bevare norsk tradisjonsmat, og gjennom nyskapning sørge for at tradisjoner som ellers kunne gått tapt, kan leve videre.
Inspirert av den flotte utviklingen norsk rakfisk har hatt det siste tiåret der nye og yngre forbrukere er blitt kapret og nye tilleggsprodukter er skapt gjennom en klar merkevarestrategi spesielt fra Rakfisk fra Valdres knytter årets tema seg til hvordan annen norsk tradisjonsmat kan få en ny og positiv utvikling.
Linken til påmelding og mer informasjon finnes her: http://www.hanen.no/lokalmatkonkurranse
Påmeldingsfrist 15. mai!

27. mar. 2015

Protokoll fra Årsmøte i Norsk Gardsost på Voss 24. mars 2015


- finner du under "Årsmøte" i menyen over.                                                                                                                                                      


Temadag: Melkesau, ny næring i Valdres.

Tid: Lørdag 11 april  2015
Sted: Furulund pensjonat, Røn,  Vestre Slidre
Program:  kl 9.30.: Velkommen.
               Helge Gudheim, journalist og forfatter av boka Ysting i Valdres,  snakker om melkesau
                (tradisjoner) i Valdres, Norge og utlandet.
                kl. 11.00: Melkesaubonde fra Stange,
                Tone Mette Elton snakker om erfaringene sine på Østre Elton.
                kl.12.00: lunsj med lokal mat og smaksprøver fra Tone Mette
                kl.13.00:  Diskusjon, spørsmål, oppsummering.

Påmelding hos yvonne.tonnaer@gmail.com,  99 35 84 41 innen tors. 9.april. 
Kursavgift: kr.200.

Arrangører: V.Slidre bonde og Småbrukarlag, Valdres landbruksrådgivning og Sau og geit

18. mar. 2015

Innstilling frå valnemnda Norsk Gardsost 2015:


Leiar: Sigurd Avdem, leiar (1 år)
Gunnar Waagen, nestleiar (1 år, styremedlem for 2 år)
Anne Karin Hatling (ikke på valg)
Anne Marie Sando (ikke på valg)
Geir Harald Fodnes (2 år)
1.vara Jarle Rueslåtten (1 år)
2.vara Turid Nordbø (1 år)
3. vara Bente Getz (1 år)

Valnemnda 2015:
Oddbjørn Olsen (1 år)
Bent Nilsen (2 år)
Per Bryn (3 år)

  

Helsing valnemnda ved

Trine Lilleslåtten , Oddbjørn Olsen og Bent Nilsen