24. mai 2016

VIDEO CONTEST 2016 - Your vision of farmhouse and artisanal cheesemaking


Europeisk nettverk for gårds- og handverksost (FACE) - innviterer til videokonkuranse med tema "Din visjon for gårds- og hånverksysting".
Har du nylig startet gårdsysteri og er en lidenskaplig yster? Da er du velkommen til å delta i FACE sin videokonkuranse 2016!...
Se mer
Have you recently started farmhouse or artisanal cheesemaking? Are you a passionate dairy producer in the first years of activity? Then be welcome to our video contest 2016!
FACE-NETWORK.EU

2. mai 2016

God reklame for norske gardsoster i det nyeste magasinet til SAS, Scandinavian Traveller!

I ostedisken har de franske og italienske godsakene nå fått konkurranse. Fra Lofoten, Møre og Romsdal og Drammen. Flere norske gårder og produsenter har nemlig gjort seg bemerket internasjonalt for sine oster. Les mer her:
hele-norge-yster

10. apr. 2016

Vel gjennomført Årsmøte NG, Dombås 9. april 2016


Tusen takk for strålende innsats for Norsk Gardsost over flere år, avtroppende styremedlem Anne Karin Hatling (til venstre) og leder Sigurd Avdem (midten). Nyvalgt styreleder Gunnar Waagen (til høyre i bilde). Velkommen inn i styret Jarle Rueslåtten, Grete Nielsen, Gjøran Rasmussen Åland (vara) og Ruth Ulving (vara).

Styrets nye sammensetning:

Leiar: Gunnar Waagen
Geir Harald Fodnes
Anne Marie Sando
Jarle Rueslåtten, nytt styremedlem
Grete Nilsen, nytt styremedlem
----
1.vara Gjøran Rasmussen Åland
2.vara Turid Nordbø

3. vara Ruth Ulving

Protokoll Årsmøte 2016 - finner du her

18. mar. 2016

Andreas Viestad på fagseminaret og årsmøtet på DombåsPå fagseminaret i år er vi så heldige å på kokk, forfatter og matskribent Andreas Viestad. Viestad har vist et spesielt engasjement i matkultur, og i 2015 anmeldte han blant annet boka til Helge Gudheim «Kinning, bresting og ysting i Valdres, sett i norsk og internasjonal sammenheng» under tittelen «Sulten etter gastronomisk prosa». 

Viestad beskriver boka som et mesterverk, og etterlyser en gastronomisk offentlighet.
Viestad har gitt ut flere bøker, og er spesielt opptatt av ekte og ren mat. Det har i en periode vært en trend med nye eksotiske smaker, fransk, spansk, italiensk, afrikans for å nevne noe.  Dette er selvsagt bra, vi trenger å bli kjent med mangfoldet av verdens mat og smaker.  På den måten kan vi også bli bedre kjent med vår egen mat.  For det trenger vi. Diskusjonen om våre egne smaker og kvaliteter. Vår egen matkultur, rett og slett.  Og ikke minst råvarene som er basis for maten vår. Viestad har blant annet tatt til orde for smaksrikdommen i melk. For melk er ikke «bare melk».Viestad har engasjert seg i matproduksjon generelt, da med vekt på ressursbruk, kultur, og kvalitet. Mat er også mye mer enn mat. Mat er også kultur som forteller en egen historie. Og så forteller maten en hel del om oss..Vi synes vi har fått til et spesielt bra program i år. Sammen med rådgiver på beiting og melkeproduksjon, Harald Volden Fra TINE og Merete Furuberget fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag synes vi at programmet er en veldig relevant oppfølger av Brennpunktprogrammet om «Framtidsbonden».

Påmeldingskjema finner du her

26. feb. 2016

Norges lengste ostebord - Invitasjon til medlemmene i Norsk Gardsost!


Vedlagt følger invitasjon til Norges lengste ostebord 
21. april 2016 fra kl.14.00 Louise Restaurant på Aker brygge.Det er kun norske oster med identitet og geografisk tilhørighet som blir presentert.

Arrangør er FEELGOOD of Norway ved prosjektleder og initiativtaker Gullaug Pless i samarbeid med Aker Restaurantene.


Vi får tilbud om spesialpris på kr 1190,- for enkeltrom på Scandic Hotel Victoria fra den 21. - 24. 4 ved rask påmelding.
Påmelding: innen 10.mars 2016 til gullaug@artevida.no Tlf 982 99 220
Deltakeravgift kr. 2500,- eks mva som faktureres ved påmelding.
Dette forutsetter minimum 10 deltagere fra Norsk Gardsost


For å se hele invitasjonen trykk her

16. feb. 2016

Ystedag og ostekveld 17. mars på Lena-Valle VGS

Ystedag med introduksjon til ysting med ny ystestasjon 
Tirsdag 17. mars kl 08:00–15:00 på Lena-Valle VGS, på Valle
Ostekveld med tema Ost og næringsutvikling 17. mars kl 19:00

Link til info på nett: