26. mar. 2019

Årsmøte 24. og 25. mars 2019 på Gomobu, Valdres i Oppland


Vi begynte med Årsmøte søndag og fortsatt med felles fagdag sammen med Hanen. Takk for formidabel innsat for Norsk Gardsost til Gunnar, Anne Marie og Geir Harald som nå går ut av styret! Velkommen til det nye styret i Norsk Gardsost; 

Leiar:                  Jarle Rueslåtten (Rueslåtten Ysteri, Buskerud)
Nestleiar:            Gøran Rasmussen-Åland
Styremedlem:     Turid Nordbø (Grindal Ysteri, Trøndelag)
Styremedlem:     Olav Lie-Nilsen (Thorbjørnrud Ysteri, Oppland)
Styremedlem:     Ragna Kronstad (personleg medlem, Oslo)

Varamedlemmar til styret :
1.      May Johannessen (Nordtun Gard, Nordland)
2.      Ingvar Kjøllesdal (Voll Ysteri, Jæren)

3.      Eline Bryn (Bryn Gardsmeieri, Hedmark)

Takk også til valgnemnda for en god jobb!

Protokoll fra Årsmøtet finner du her

18. feb. 2019

Velkommen til Årsmøte i Norsk Gardsost og felles fagdag med Hanen på Gomobu, Valdres i Oppland 24. – 25. mars 2019


I år snur vi litt på tradisjonen og starter med årsmøte på søndagen. Mandagen arrangerer vi sammen med HANEN en fagdag med temaer som vi håper vil være av interesse for alle. Se vedlagt program for fagdagen.

Program for dagene ser slik ut:
Søndag 24. mars
Ø  Kl 12-13 Lunsj
Ø  Kl 13.15 – 17 Årsmøte Norsk Gardsost
Ø  Kl 17.30 – 18 Smaking av lokalt øl og spesialiteter
Ø  Kl 19 – Felles festmiddag med HANEN

Mandag 25. mars
Ø  9.00 – 15. 00 felles fagdag med HANEN – se eget program vedlagt her.


Valgnemnda si innstilling finner du her:

Årsmelding 2018 finner du her:

Generell informasjon: 
Norsk Gardsost dekker opphold og festmiddag for sine medlemmer.
Norsk Gardsost dekker også reiseutgifter over 2 000 kr for medlemmer.

Påmelding: til norskgardsost@gmail.com innen mandag 11. mars – merk kort frist😉
  
Reise til Gomobu:
Fra Oslo: Valdresekspressen til Leira (før Fagernes) se rutetabell her:
Trenger du skyss fra Leira /Fagernes til Gomobu (30 min med bil)- ta kontakt med Gomobu.
 Google maps link til Gomobu finner du på denne linken
Hvis noen av hensyn til reisevei ønsker å komme lørdag er det fint om en tar kontakt direkte med Gomobu Fjellstue post@gomobu.no  

Saker til Årsmøte sendes til sekretær norskgardsost@gmail.com innen 17. mars. Se vedlagt Årsmøtesaker.  

Regnskap 2018, valgnemndas innstilling og sakliste til Årsmøtet finner du på Norsk Gardsost sine nettsider fra 18. mars 2019 - http://norskgardsost.blogspot.no/

Håper så mange som mulig har anledning til å delta - velkomne til Valdres!!!

21. des. 2018

MAT PÅ MÆRE - fagseminar tirsdag 12.februar 2019

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.Kan vi finne "SMAKEN av Trøndelag?"
Har vi unike forhold med tanke på jord, klima og kultur som gjør at vi kan si at maten herfra smaker annerledes enn på Østlandet og andre steder i verden? Dette ønsker vi å sette fokus på under fagdagene for lokalmat - MAT PÅ MÆRE 11.-14.februar!

Smak av jord, eller terroir som franskmenn kaller det, er et av de mest trendy begrep for karakterisering av mat med spesielle egenskaper. På engelsk oversettes terroir med “the sense of place”. Terroir er summen av effektene som det lokale miljø og jordsmonn har hatt på dyrkningen av matvaren. Lokale faktorer gir visse kvaliteter og egenskaper og preger kvalitetsoppfatningen av produktet. Det er antatt at man i Norden har mange råvarer med terroir-karakter.

Vi har invitert en rekke personer med spisskompetanse på høyst ulike områder til å si noe om den Trønderske smaken! Det blir også flere ulike praktiske kurs for lokalmatprodusenter og reiselivsbedrifter i dagene før og etter fagseminaret! 

26. nov. 2018

Studietur til Nice og Alpene. Tema:Små bruk, store muligheter.

 Tid: 28 mars- 2 april 2019.
 Arrangør: Oppland bonde og Småbrukarlag
Reiseleder:Yvonne Tonnaer, Tolk: Ole-Jacob Christensen.
Påmeldingsfrist: 15.januar 2019 hos oppland@smabrukarlaget.no eller
yvonne.tonnaer@gmail.com(for info/påmelding)

Produksjoner vi ser på er saue- og geitost, grønnsakdyrking og urtedyrking i fjellet, bondebaker, birøkt, kjøtt(salg), omsetningsformer for direktesalg: drive fermier, La Ruche qui dit oui, Locavor m.flere, andelslandbruk(AMAP). Besøk også til Parc regional des prealpes (kulturpark).

Passer for både tilkomne, nye og etablerte bønder for kunnskap og inspirasjon om både omsetningsformer for småskala mat og praktisk kunnskap  og nettverksbygging. Deltakerne sørger selv for retur reise Oslo-Nice.(det
er rimelige direkteavganger fra Oslo med Norwegian)

Turpris p.p i  alt inkludert: kr.8.900,- i enerom
  T.pris p.p                    : kr.7.600,- i dobbeltrom(tomannsrom
Mulighet for 3 og 4 mannsrom. Da blir prisen enda lavere.

10. nov. 2018

Eventyrlig seier for Ostegårde, Stordalen gardsbruk - og hele ostenorge!!!


Gratulerer til Ostegården for 1. plass med Fanaosten og til Stordalen gardsbruk for 2. plass med ekte geitost under selveste World Cheese Awards, Bergen 2018!!! LItt av en bragd å komme helt til tops blandt 3457 oster fra 40 ulike land. Norge deltok med 174 norsk oster og fikk 73 medaljer - altså over 40 % !! Det er litt av et kvalitetstegn for norsk ost - Norge har uten tvil markert at vi lager ost i verdensklasse :-) 


 Bildet kan inneholde: 5 personer, folk som stÃ¥r     Bildet kan inneholde: innendørs

21. sep. 2018