9. feb. 2016

Nyheter fra FACE - Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy produkts in Europe - Nettverk for europeiske gardsmeierier.

Norsk Gardsost er en del av det Europeiske nettverket for europeiske gardsmeierier FACE. Hver måned vil vi legge ut nyheter fra nettverket og hva som skjer på ost og mjølkeforedlingsfronten i Europa. Gå inn på lenkene nedenfor for å lese nyheter fra Januar 2016:

EDA Dairy Flash - No. 39
The latest news from the world of dairy
http://www.face-network.eu/news/details/5808

Raw Milk Symposium
All lectures online available
http://www.face-network.eu/news/details/5802

Product quality and fatty acids of goat milk yogurt
Effects of fermentation with Lactobacillus rhamnosus GG
http://www.face-network.eu/news/details/5803All news: http://www.face-network.eu/news

Velkommen til fagseminar og årsmøte, Dombås 8.-9. april 2016


z_kvitostNorsk seterkultur og Norsk Gardsost arrangerer i år eit felles fagseminar på Dombås fredag 8. april i samband med årsmøta 9. april. Dei to organisasjonane vil i år sette søkelyset på «det kvite gull» og konkurransekraft. På fagseminaret kjem mellom anna forfattar og kjendiskokk Andreas Viestad som har engasjert seg spesielt i norsk matkultur i det nye nordiske kjøkken. I denne samanheng spelar mjølk og mjølkestell ei sentral rolle.
«Det kvite gullet er ein fantastisk ressurs. Eg vil påstå det finst like mange nyansar i mjølk som i vin alt etter kva dyra et, årstid, kor lenge sidan kua kalva og kva rase dei er», seier sekretær i Norsk seterkultur, Katharina Sparstad som sjølv ofte drikk mjølk frå eigne kyr i vinglass for å kjenne smaken betre. Kathrin Hofmann Aslaksby frå Norsk Gardsost er einig. «Mjølkeråstoffet har alt å seie for å få til dei gode ostane. Vi har langt i frå henta ut alle moglegheiter som ligg i mjølka som råvare. Å kjenne skilnad på smaker krev litt øving, på same måte for mjølk som med vin» smilar ho.
Mange av medlemmane  i dei to organisasjonane har registrert at stadig fleir er opptekne av kvalitet, dyrevelferd og korleis maten er produsert. Sjølv om kvaliteten på Norsk mjølk er i verdsklasse, veit vi også at mjølk frå beitekyr har særlege kvalitetar. «Nesten alle medlemmane i Norsk Gardsost og Norsk seterkultur er også TINE-leverandørar. Vi er derfor særs nøgde med at vi har fått med oss fag- og systemsjef i TINE Rådgiving innan  drøvtyggerfysiologi og ernæring,  Harald Volden. Fòring har klar samanheng med mjølkekvaliteten, og TINE som marknadsregulator har ei viktig oppgåve i styrke konkurransekrafta i Norsk mjølkeproduksjon» seier leiar i Norsk seterkultur, Hans Bondal som er glad for samarbeidet med Norsk Gardsost.
«Særleg heldige er at vi også har fått med leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberget på samlinga. Ho skal seie noko om seterdriftas betyding for det norske landbruket» avsluttar han.
«Dette blir spanande, vi gler oss skikkelig til samlinga» seier sekretærane Norsk Gardost og Norsk seterkultur, Kathrin Hofmann Aslaksby og Katharina Sparstad som også minner om  påmeldingsfristen 15. mars.
Her kan du  laste ned påmeldings skjema og  brosjyre fagseminar

2. feb. 2016

Kurs for ystere under Møre og Romsdal MR Mat 9.- 10. mars 2016.


MRmat 2016 - fagdager for lokalmat og grønt reiseliv 9. - 10. mars 2016

Velkommen til to dager fylt med kompetanse og nettverksbygging!

Programmet er spekket med aktuelle og matnyttige kurs og foredrag innen fagfeltene kjøtt, melk, 
bakst, frukt og bær og servering. Vi henter inn en rekke kursholdere med spisskompetanse innen sitt felt som er klare for å videreformidle sin kunnskap til dere. Arrangementet har som mål å bidra til å videreutvikle din bedrifts konkurransefortrinn.
Kort om kurs for ystere: Kurs 1: Modning av ost med Ragnhild Nordbø. Onsdag 9.mars kl.14–18 på RaumavgsModningsproblem i ost med tema lagring, erfaringsutveksling og smaksverksted.
Kurs 2: Modningskulturer i ost med Insa Petersen fra TysklandTorsdag 10.mars kl 10–17 Rauma vgsValg og bruk av starterkulturer (modningskulturer) i melkeforedling
Ost 2020 - Nettverkssamling for ystere Torsdag 10.mars kl. 8.30-10 på RaumavgsØkonomi, sysselsetningog verdiskaping i ysteribedriftene. Hvor står vi idag?v/Gunnar Waagen
Les mer om kursene her:
MRmat 2016 arrangeres på Rauma videregående skole på Åndalsnes. 
Noen kurs blir lagt til andre lokaliteter i området.

Pris ved påmelding innen fristen 25.feb:
Foredrag og kurs inkl. kaffe og lunsjer kr 1800.
Pris etter fristen: kr 2300.
Festmiddag på Grand Hotel Bellevue ons. 9.mars kr 500. 
Middagen arrangeres i samarbeid med Chef's Dinner,

MRmat har reservert og fått rabattert pris på Grand hotell Bellevue. 
Deltakerne bestiller og betaler rom selv direkte til hotellet - tlf 71 22 75 00. Oppgi MRmat for å få rabattert pris.

Enkeltrom med frokost: kr 945.
Dobbeltrom med frokost kr 595 pr person.

Link til påmeldingweben og fullstendig program finner du her 
Velkommen til kurs og nettverkssamling!!

29. jan. 2016

Mjølkebonde og leiar i Norsk Gardsost, Sigurd Avdem, kjem til Aurlandsseminaret for å snakke om korleis vegen fram til forbrukar har vorte til i foredraget "Avdem Gardsysteri - frå Bondens Marked til restaurant Noma og Avdemsbue".


Har du ein gründer i magen? Mjølkebonde og leiar i Norsk Gardsost, Sigurd Avdem, kjem til Aurlandsseminaret for å snakke om korleis vegen fram til forbrukar har vorte til i foredraget "Avdem Gardsysteri - frå Bondens Marked til restaurant Noma og Avdemsbue". Stor interesse for ærleg og rein mat, god kjøpekraft og framleis liten konkurranse i marknaden gjer at han trur Noreg er eit av dei beste landa i verda til å starte opp med lokal foredling. 
Koma dao! http://aurlandsseminaret.org
"Ein marknad i endring", 5. - 6. februar, Aurland
Foto: Mette Møller, Romsdals Budstikke

19. jan. 2016

Rueslåtten Ysteri og Avdem Gardsysteri representerer Norsk Gardsost under Grune Woche i Belin 15. - 24. januar 2016.LESJA: Tine og familiebedrifta Avdem gardsysteri på Lesja skal marknadsføre Norge som osteland på Grüne Woche i Berlin. – Ja, vi er eit osteland.…
GD.NO

11. jan. 2016

Ledige plasser på modulkurs del 1, 9. - 16. februar 2016 på Sogn Jord og HagebruksskoleDet er no 4 ledige plassar på årets modulkurs på  SJH. Ved å gå inn på linken under kan du sjå programmet og gå inn å melde deg på. For å gå på modulkurset er det viktig at du har ein del erfaring med ysting frå før eller har gjennomført innføringskurs i ysting